Emprenedor 1er Premi 2013

Marc Torra Ferrer, nascut al 1976, acaba els estudis d’arquitectura l’any 2000 i  cinc anys després consolida el seu projecte d’equip d’arquitectes UFV Arquitectes treballant també com a arquitecte per l’administració.

A partir del 2009 , la seva visió emprenedora i confiada, li permet concretar la inquietud que ja feia anys que el rondava, i decideix iniciar un camí complex que fusiona la fotografia, la construcció i la tecnologia: el seguiment fotogràfic de les obres.

 

FRAGMENTS.CAT  neix al 2012, i es dedica a donar serveis d’imatge al sector de la construcció i les infraestructures en totes les seves etapes:

En primer lloc, captan imatges durant tot el procés constructiu de l’inici fins al moment d’acabar l’obra i posteriorment durant la vida útil de l’edifici, inspeccionant i diagnosticant l’estat de manteniment i les patologies.

Aquests tres moments són les línies fonamentals d’actuació de Fragments.cat

A través d’un dels altres serveis, la Fotografia d’arquitectura, ens permet seguir amb imatges  tot un procés creatiu de documentació fotogràfica d’un edifici o infraestructura, entenent i explicant l’argument arquitectònic,  les qualitats plàstiques, d’espai, funcionals i de context així com les característiques constructives, estructurals i tècniques.

Per complementar el món d’imatges relacionades amb la construcció, en Marc Torra ofereix el Fragtime que és un sistema de captura d’imatges a intervals, a alta resolució, connectat a la xarxa i amb gestió remota, que els permet seguir el procés constructiu a distància, sense desplaçament i facilitant una molt bona gestió del temps.

Finalment, no podem oblidar-nos de l’AirFrag que és el sistema d’inspecció aèria que els permet documentar l’estat de la pell de l’edifici  i donar prou informació per prendre decisions de reparació i manteniment, sobretot en llocs on hi ha moltes dificultats d’accés.

Aquests són els eixos fonamentals de Fragments.cat  fins avui.