Jove empresari 2013

WATTIA INNOVA SL és el resultat de la unió de dues empreses dedicades a l’eficiència energètica: IGETECH INNOVA S.L, empresa especialista en automatització d’edificis i habitatges, i ANALITZADORS ASSESSORIA ENERGÈTICA SL, empresa especialista en tarificació elèctrica.

Gràcies a la utilització d’avançades eines de monitorització, desenvolupades amb tecnologia pròpia (SmartLite®), oferim el recursos adequats per millorar l’eficiència energètica de tot tipus d’instal.lacions, aconseguint reduir notablement les despeses econòmiques i mediambientals derivades dels sobreconsums o consums no eficients. El nostre repte és dotar als nostres clients d’eines autònomes que els ajudin a recollir i analitzar dades per diagnosticar ineficiències en el consum i poder reduir les despeses energètiques.

Trobar on es produeixen els consums és el primer pas per poder controlar-los, i per això el sistema SmarLite® s’ha concebut especialment per ajudar a situar i quantificar la despesa energètica, de manera que es pugin traçar plans per reduir-la.

Així, l’SmartLite® esdevé un sistema de diagnosi que permet, de manera fàcil, intuïtiva i econòmica, detectar els sobreconsums i saber en quins moments es produeixen.

Paral.lelament disposem d’un equip format per 10 professionals experts en automatització i control d’edificis i habitatges, totalment orientats cap  a l’eficiència energètica. Per consciència i perquè creiem que és un valor de futur molt proper, potenciem al màxim aquest aspecte en tots els nostres projectes de petita o gran envergadura.

Es per aquest motiu que Wattia ha inaugurat fa 5 mesos la seva nova seu anomenada EspaiZero.  Espaizero va néixer de la voluntat de crear una seu energèticament autosuficient. Pretén demostrar com amb l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni correctament es pot arribar al consum energètic de balanç energètic zero.

EspaiZero ha set declarat com el Primer centre estatal 100% autosuficient energèticament i pretenem que sigui un laboratori viu i en constant evolució que ens ajudi a millorar en aquest camp. Creiem que serà una eina important per preparar el futur proper, en que tots els nous edificis hauran de tenir un consum gairebé nul, ja sigui per consciència, per cost de l’energia o per normativa. Segons la nova directiva Europea 2010/31, a partir del 31 de desembre del 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de tenir un consum gairebé nul i el públics ho hauran de complir 2 anys abans.